Agenda 2018

Ya está aquí la agenda libertaria para 2018.
Este año hemos elegido hacer un recorrido por la propaganda por el hecho, una práctica que hizo temblar al poder durante casi 50 años.
La propaganda por el hecho forma parte de la memoria y del imaginario colectivo libertario, con sus pros y sus contras. Personificación de la venganza, de la justicia salvaje, de la violencia equilibradora de la balanza, es recurrente en nuestras vidas, viene y va, consecuencia final de la acción directa, pero generalmente convertida en la excusa perfecta para una represión brutal.
Doce atentados contra la vida de monarcas, militares y políticos, doce ataques de abajo hacia arriba, doce contragolpes. Una mirada al pasado para entender el presente.
El magnicidio como acto último de la propaganda por el hecho es una práctica relegada a un cajón de la historia, forma parte de un mundo lejano donde el poder tenía cabezas visibles y no era un ente difuso y etéreo, donde los objetivos de la pólvora y el puñal podían ser bien definidos y alcanzados. La herencia de aquella propaganda por el hecho sigue viva en la actualidad, atacando y golpeando los símbolos de la sociedad capitalista, miles de ataques descentralizados golpean otros tantos puntos de los pilares del mundo capitalista.
Aunque la época dorada del magnicidio queda atrás en el tiempo.

A6. 212 páginas. 8e.

Calendario menstrual, calendarios para 2018 y 2019, pop-up histórica para hacer tú misma, portada con parte móvil, texto de Mike Davis. Magnicidios de Kurt Wilkens, Émile Henry, Narodnaya Volya, Joaquín Miguel Artal, Mateo Morral, Sante Gerónimo Caserio, Gaetano Bresci, Angiolillo, Leon Czolgoscz, Juan Oliva i Moncasí, Simón Radowitzky, Antonio Ramón Ramón.

Versión en castellano y en valenciano.

Consíguela a traves del mail agendavalencia(at)riseup.net o en los lugares habituales.

-------------------------

Hola,
ha eixit la nova agenda llibertària de València per al 2018 i, com l'any passat vos propossem la seua distribució al vostre col·lectiu.
Les agendes es distribueixen a dipóssit, 8 euros de venda al públic i 6 euros per als col·lectius.

salut!

Ja està ací l’agenda llibertària per al 2018.
Aquest any hem elegit fer-ne un recorregut per la propaganda pel fet, una pràctica que va fer tremolar el poder al llarg de quasi 50 anys.
La propaganda pel fet forma part de la memòria i de l’imaginari col·lectiu llibertari, amb els seus pros i les seues contres.
Personificació de la venjança, de la justícia salvatge, de la violència equilibradora de la balança, és recurrent a les nostres vides, mai no s’acaba d’anar, conseqüència final de l’acció directa, però generalment convertida en l’excusa perfecta per a una brutal repressió.
Dotze atemptats contra la vida de monarques, militars i polítics, dotze atacs de baix cap a dalt, dotze contracolps. Una mirada al passat per tal de comprendre el present.
El magnicidi com l’acte últim de la propaganda del fet és una pràctica relegada a un calaix de la història, forma part d’un món llunyà on el poder tenia caps visibles i no era un ens difús i eteri, on els objectius de la pólvora i el punyal podien ser ben definits i assolits.
L’herència d’aquella propaganda pel fet segueix viva avui dia, atacant i colpejant els símbols de la societat capitalista, milers d’atacs descentralitzats colpegen uns altres tants punts dels pilars del món capitalista.
Tot i que l’època daurada del magnicidi va quedar lluny en el temps.


A6. 212 pàgines. 8e.

Calendari menstrual, calendaris per a 2018 i 2019, pop-up històrica per a fer tu mateixa, portada amb part mòbil, texto de Mike Davis. Magnicidis de Kurt Wilkens, Émile Henry, Narodnaya Volya, Joaquín Miguel Artal, Mateo Morral, Sante Gerónimo Caserio, Gaetano Bresci, Angiolillo, Leon Czolgoscz, Juan Oliva i Moncasí, Simón Radowitzky, Antonio Ramón Ramón.

Versió en castellà i en valencià

Aconsegueix-la mitjançant el mail agendavalencia(at)riseup.net o en els llocs habituals.

Temas: