Presentación de la XX mostra del llibre anarquista19h Video presentación de la XX mostra. Entrevista de Ràdio Malva.

19.30h Cançoner llibertari

21 Cena vegana

 

Tipo de convocatoria
24. February 2020