Presentación de la XX mostra del llibre anarquista

Presentación de la XX mostra del llibre anarquista19h Video presentación de la XX mostra. Entrevista de Ràdio Malva.

19.30h Cançoner llibertari

21 Cena vegana

 

Tipo de convocatoria